If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Bài toán về chu vi và diện tích: khoảng đất trống

Cùng tính chiều rộng của một khoảng đất trống. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

nhà mình có một khoảng đất trống hình chữ nhật dài 21m A và chu vi bằng 78m vậy nhiên chiều rộng của mảnh đất của mình bằng bao nhiêu nhỏ để mình vẽ ra rửa xe nhá Nó sẽ trông như thế này ở đây là một hình chữ nhật ở đây là một hình chữ nhật chính là khoảng đất trống của mình và đề bài đã cho chúng ta biết chiều dài của nó chiều dài của mảnh đất này là 21 mét khoảng cách này sẽ là 21 mét và nếu khoảng cách này bằng 21 thì khoảng cách này cũng sẽ bằng 21 U23 còn cho chúng ta chu vi của mảnh đất là 78m vì vậy nên chúng ta cần tính chiều rộng của hình chữ nhật này chiều rộng chính là độ dài của cạnh này anh và cũng chính là độ dài của cạnh này ạ Bây giờ chúng ta sẽ làm như thế nào nhỉ chúng ta đã biết công thức tính chu vi rồi chu vi sẽ là tổng của bốn cạnh của hình chữ nhật vậy nên mình sẽ + tổng độ dài của bốn cạnh lại với nhau và mình sẽ được 78 vì vậy nên để tìm được chiều rộng của hình chữ nhật này thì mình sẽ lấy chu vi và mình sẽ - cho tổng của hai chiều dài vậy nên mình sẽ lấy 78 - 21 - 21 trước và sau đó thì mình sẽ được tổng của hai lần chiều rộng bằng bao nhiêu anh chứng minh cùng - nhất mình sẽ lấy 78 - 21 và - 2 1 7 8 - 21 2 lần thì sẽ = 78 - 42 A và mình sẽ biết nhé ở ngoài phép tính này nhé 78 - 42 thì sẽ bằng 36 vậy nên kết quả của khách đến nay là 36 36 là gì nhỉ 36 chính là tổng của hai lần chiều rộng số tổng của hai lần chiều rộng nghĩa là tổng của độ dài chiều rộng này cộng với chiều rộng là ạ Bây giờ thì chúng ta đã biết là mảnh đất này là hình chữ nhật vậy nên là hai chiều rộng này sẽ bằng nhau số và tổng của chúng là 36 Vẫn là hai lần của chiều rộng bằng 36 vậy thì chiều rộng sẽ bằng bao nhiêu mình đã biết là 18 cộng 18 bằng 36 U18 cộng 18 bằng 36 vì vậy nên chiều rộng chính là bán 18m ạ và chúng ta có thể kiểm chứng nặng nhé chúng ta cộng tất cả các độ dài cạnh với nhau nên cộng hai lần chiều rộng thì mình có 18 cộng 18 và hai lần chiều dài sẽ là 21 + với 21 A và kết quả đây là 36 này đúng bằng kết quả là mình có được ở phía trên đây là tổng của hai chiều rộng và tổng của hai chiều dài là 21 + 21 bằng 42 A và kết quả là 36 cộng 42 = 78 gạt chính là chu vi của hình chữ nhật