If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

So sánh diện tích bằng cách thực hiện phép nhân

Vấn đề

Dũng có hai mảnh giấy gói quà hình sọc chéo và hình chấm bi như dưới đây.
Sọc chéo:
Chấm bi:
Mảnh giấy gói quà nào có diện tích lớn hơn?
Chọn 1 đáp án: