If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

So sánh diện tích bằng cách thực hiện phép nhân

Vấn đề

Dũng có hai mảnh giấy gói quà hình sọc chéo và hình chấm bi như dưới đây.
Sọc chéo:
A rectangle with stripes has its left side labeled 3 meters and its top side labeled 6 meters.
Chấm bi:
A rectangle with polka dots has its left side labeled 4 meters and its top side labeled 4 meters.
Mảnh giấy gói quà nào có diện tích lớn hơn?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?