If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Tính độ dài cạnh còn thiếu khi biết diện tích của hình chữ nhật

Vấn đề

Một tấm thảm có diện tích là 20 m2. Chiều rộng của nó là 4 m.
Một dấu ngoặc cong ở cạnh ngắn hơn phía trên của hình chữ nhật được dán nhãn 4 m. Một dấu ngoặc cong ở cạnh dài hơn bên trái của hình chữ nhật được dán nhãn chiều dài.
Hỏi chiều dài của nó là bao nhiêu?
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
m
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?