If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Từ các ô vuông đơn vị đến công thức tính diện tích

Cùng tính diện tích hình chữ nhật bằng cách đếm các ô vuông đơn vị và nhân chiều dài với chiều rộng.  Được tạo bởi Lindsay Spears.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

chủ đề bài cho biết một ô vuông là một cm vuông và d7ex cầu ta tính diện tích hình chữ nhật a đây là hình chữ nhật a này Vậy diện tích của hình chữ nhật a thì có nghĩa là gì diện tích của hình chữ nhật a chính là số ô vuông là hình chữ nhật a che phủ vậy Làm sao để tính số ô vuông hình chữ nhật a chia phủ chúng ta có thể đến đó đấy nào chúng ta hãy cùng đến số ô vuông cho chiều dài và chiều rộng Rồi từ đó tính tiếp nhé với chiều dài của chữ nhật a thì nó là một hai ba bốn ô đúng không nào con chiều rộng cũng 123 là ba Ôm như vậy có nghĩa là sao như vậy có nghĩa là ta có một hàng chỉ với 4 ô vuông và ta có ba hàng bốn như vậy 123 ta có ba hàng bốn nghĩa là ta có 12 ô vuông có thể hiểu Nó thì cái khác nữa đấy nào ta có thể nói là ta có một hàng dọc với 3 ô vuông đúng không nào vậy ta có bốn hàng ba như vậy bốn hành 3 ý là bằng cũng bằng 12 đúng không như vậy có nghĩa là hình chữ nhật a bào Phủ 12 ô vuông và ta biết một ô vuông là bằng 1 cm vuông như vậy 10 Ừ thì có nghĩa là 12 cm vuông hình chữ nhật a có diện tích là 12 cm vuông ở