If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Biểu diễn các số đo của hình chữ nhật

Vấn đề

Chú Long đang xây một hàng rào xung quanh khu vườn hình chữ nhật của chú ấy. Chú Long đã đo được rằng chiều dài của khu vườn là 12 m và chiều rộng là 4 m.
Hình vẽ nào dưới đây ghi chú đúng các dữ kiện đề bài cho?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?