If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Biểu diễn các số đo của hình chữ nhật

Vấn đề

Chú Long đang xây một hàng rào xung quanh khu vườn hình chữ nhật của chú ấy. Chú Long đã đo được rằng chiều dài của khu vườn là 12 m và chiều rộng là 4 m.
Hình vẽ nào dưới đây ghi chú đúng các dữ kiện đề bài cho?
Chọn 1 đáp án: