If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Những tình huống sử dụng diện tích và chu vi

Vấn đề

Minh muốn đặt một cái hàng rào xung quanh công viên gần nhà bạn ấy. Bạn ấy đo các cạnh và tìm ra độ dài của chúng lần lượt là 7 m8 m. Bạn ấy nhân 7×28×2 và tìm ra bạn ấy cần 30 m gỗ cho hàng rào.
30 m biểu diễn cho cái gì?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?