If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Các bài toán về diện tích và chu vi

Vấn đề

Một nhà hàng có phần sân hình chữ nhật dài 8 m, rộng 6 m. Họ muốn sử dụng hàng rào để bao quanh sân.
Họ cần bao nhiêu mét hàng rào để bao quanh hết sân?
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
mét
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?