If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Từ các ô vuông đến công thức tính diện tích

Vấn đề

1 cm2.
Ta có thể dùng biểu thức nào dưới đây để tính diện tích của hình chữ nhật?
Chọn 2 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?