If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Từ các ô vuông đến công thức tính diện tích

Vấn đề

1 cm2.
Ta có thể dùng biểu thức nào dưới đây để tính diện tích của hình chữ nhật?
Chọn 2 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?