If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Tính độ dài cạnh còn thiếu khi biết diện tích và độ dài cạnh còn lại

Cùng tính độ dài cạnh còn thiếu của một hình chữ nhật khi biết diện tích và độ dài cạnh còn lại của hình chữ nhật đó.  Được tạo bởi Lindsay Spears.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video