If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Ôn tập về diện tích hình chữ nhật

Ôn tập những kiến thức cơ bản về diện tích hình chữ nhật và thử một số bài thực hành.

Diện tích là gì?

Diện tích là không gian bên trong một hình hai chiều. Ta cũng có thể coi diện tích là phần không gian mà một hình bao phủ.
Ví dụ như hình chữ nhật dưới đây có diện tích 12 đơn vị diện tích vì nó bao phủ 12 hình vuông đơn vị.
Một hình chữ nhật có 2 hàng. Mỗi hàng có 6 ô vuông đơn vị. Các ô vuông đơn vị được dán nhãn từ 1 đến 12.
Bạn muốn biết thêm về khái niệm diện tích? Hãy xem video này.

Công thức tính diện tích hình chữ nhật

Để tính diện tích của một hình chữ nhật, ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng.
Diện tích hình chữ nhật=chiều dài×chiều rộng
Bạn muốn chứng minh công thức này? Hãy xem video này.

Ví dụ 1:

Một hình chữ nhật có 2 hàng. Mỗi hàng có 6 ô vuông đơn vị. Cạnh trái của hình chữ nhật được dán nhãn 2 đơn vị và cạnh trên của hình chữ nhật được dán nhãn 6 đơn vị.
Diện tích=chiều dài×chiều rộng
Diện tích=6×2
Diện tích=12 cm2

Ví dụ 2:

Một hình chữ nhật có cạnh bên trái được dán nhãn 4 đơn vị và cạnh phía trên được dán nhãn 7 đơn vị.
Diện tích=chiều dài×chiều rộng
Diện tích=7×4
Diện tích=28 cm2

Bài luyện tập 1: Thực hiện phép nhân để tính diện tích

Bài 1A
Diện tích của hình chữ nhật là bao nhiêu?
Một hình chữ nhật với cạnh trái có nhãn 6 đơn vị và mặt trên có nhãn 5 đơn vị.
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
cm2

Bạn muốn thử thêm một vài bài toán về tính diện tích hình chữ nhật? Hãy xem bài tập này:
Diện tích hình chữ nhật

Bài luyện tập 2: Đếm số hình vuông đơn vị để tính diện tích

Bài 2A
Hãy cho biết diện tích của hình sau là bao nhiêu? Mỗi ô vuông là một hình vuông đơn vị 1×1.
Một hình có 4 hàng và 4 cột gồm 11 ô vuông đơn vị được kết nối với nhau trên một mô hình. 2 hàng trên cùng có 4 ô vuông đơn vị. Hàng thứ ba có 2 ô vuông đơn vị. Hàng dưới cùng có 1 ô vuông đơn vị.
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
đơn vị diện tích

Bài luyện tập 3: Tính diện tích của những hình phức tạp

Bài 3A
Bức tranh mèo và chim này có diện tích là 56 cm2. Chiều rộng của bức tranh là 7 cm.
Hỏi chiều dài của bức tranh là bao nhiêu?
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
xăng-ti-mét
A rectangular picture of a cat and a bird. The left side of the picture is labeled 7 centimeters and the top side of the picture is labeled width.

Bạn có muốn luyện tập thêm với các hình phức tạp khác không? Hãy xem các bài tập sau đây:
Tìm cạnh còn thiếu khi biết diện tích
Chia nhỏ hình để tìm diện tích 1
Chia nhỏ hình để tìm diện tích 2

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.