If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Tính độ dài cạnh còn thiếu khi biết diện tích và độ dài cạnh còn lại

Cùng tính độ dài cạnh còn thiếu của một hình chữ nhật khi biết diện tích và độ dài cạnh còn lại của hình chữ nhật đó.  Được tạo bởi Lindsay Spears.

Thuyết minh video

những hình vẽ này có diện tích là 80 cm vuông Ừ vậy chiều rộng của hình vẽ là bao nhiêu ở đây là bức hình của chúng ta một chú hươu cao cổ sữa Vui Nhộn đang nghe nhạc và không huynh của chúng ta là một hình chữ nhật và chúng ta đang cần đi tìm chiều rộng của hình chữ nhật này Khi nào chúng ta có thể không biết một công thức hoặc một phương trình đặc biệt nào Để tìm chiều rộng nhưng chúng ta lại biết một công thức để tìm diện tích hình chữ nhật vì vậy nên hãy sử dụng công thức đó và xem nó có thể giúp cho chúng ta được không Ý cho chúng tôi biết rằng diện tích của một hình chữ nhật có thể tính bằng cách nhân các cạnh của hình chữ nhật với nhau ở trong bài toán này là chiều dài mỹ nhân với chiều rộng gì vậy Nhớ chúng ta nhân độ dài hai cạnh của hình chữ nhật chúng ta sẽ có được diện tích của nó D3 cho hình chữ nhật này chúng ta đã biết rằng diện tích của loa 80 cm vuông Vậy chúng ta đã biết diện tích và nó sẽ giúp chúng ta đi tìm chiều rộng khi chúng ta cũng đã biết chiều dài khoảng cách từ đây cho đến đây độ Dạo này là 10 cm vậy chưa ra 50 mỹ nhân với chiều rộng nhưng chúng ta chưa biết chiều rộng đó là thứ chúng ta đang cần đi tìm mà dậy điều mà chúng ta đang cần là chiều rộng một con số mà khi nhân nó với mỗi chúng ta sẽ được 80 Em gửi số mình nhân với 10 bằng 80 là số 8 bởi vì 8 nhân 10 bằng 80 kể từ đó có nghĩa là chiều rộng của hình này là 8 cm Khi nào chúng ta chỉ là một bài khác nhé Một hình chữ nhật có diện tích là 24 mét vuông chiều rộng của hình chữ nhật là 4m Vậy chiều dài của hình chữ nhật là bao nhiêu lần này chúng ta không có bức hình nào để nhìn vào cả Thế nhưng chúng ta vẫn có đủ thông tin để giải bài toán này anh một lần nữa chúng ta có thể sử dụng công thức diện tích của hình chữ nhật bằng Ừ chiều dài mỹ nhân với ở siêu dẫn khi chúng ta có thể vẽ hình chữ nhật này ra để giúp chúng ta hình dung nhưng thật ra chúng ta vẫn có thể giải bài toán này mà Thậm chí không cần nhìn vào hình chữ nhật đó cả vì chúng ta đã biết diện tích là 24 mét vuông Ờ Vậy khoảng không gian mà hình chữ nhật này bao phủ là 24 mét vuông và chiều dài chúng ta không biết chiều dài đó thứ chúng ta đang cần đi tìm mà nhưng chúng ta biết rằng chiều rộng là 4 mét vậy thì chiều dài của chúng ta phải là một số nào đó mà khi nhân nó với bốn chúng ta sẽ được 24 vậy số và nhân với 4 = 24 phải là số 6 bởi vì 6 x 4 = 24 Ừ vậy chiều dài hình chữ nhật của chúng ta là 6 và ở trong bài toán hai chúng ta đang sử dụng đơn vị mét 6 m là câu trả lời của chúng ta