If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 12 (Việt Nam)

Nguyên hàm của hàm số lũy thừa: số mũ âm và số mũ hữu tỉ

Vấn đề

x4dx=
+C
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?