If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 12 (Việt Nam)

Nguyên hàm của hàm số sinx, cosx, và eˣ

∫sin(x)dx=-cos(x)+C, ∫cos(x)dx=sin(x)+C, và ∫eˣdx=eˣ+C. Bạn hãy tìm hiểu tại sao ta có những công thức này và xem các ví dụ. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video