If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Định nghĩa nguyên hàm của hàm số

Vấn đề

Nối từng phép tính nguyên hàm với đáp án đúng, biết C là hằng số.
1