If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 12 (Việt Nam)

Giới thiệu phương pháp tính nguyên hàm bằng cách đổi biến số

Trước khi đi sâu vào các bài luyện tập của chúng ta, ta hãy xem qua một số bài tập mẫu áp dụng phương pháp đổi biến số.
Tính nguyên hàm của các hàm số sau:

Bài 1

cos(x2)2xdx=
+ C

Bài 2

3x2(x3+3)2dx=
+ C

Bài 3

e4xdx=
+ C

Bài 4

x16x2+1dx=
+ C

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.