If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Tính nguyên hàm của hàm số lũy thừa: tổng & tích của nguyên hàm với một số

Vấn đề

(3x46x2+8)dx=
+C