If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 12 (Việt Nam)

Tính nguyên hàm của hàm số lũy thừa: tổng & tích của nguyên hàm với một số

Vấn đề

(3x46x2+8)dx=
+C
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?