If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Ôn tập về nguyên hàm

Xem lại kiến ​​thức về nguyên hàm.

Nguyên hàm là gì?

Nguyên hàm ngược lại so với đạo hàm. Ví dụ, đạo hàm của x22x thì một nguyên hàm của 2xx2.
f là đạo hàm của f f là nguyên hàm của f
Mỗi hàm số có một họ nguyên hàm. Ví dụ, nguyên hàm của 2x là họ hàm số x2+c trong đó c là một số bất kỳ.
Nguyên hàm của 2x được kí hiệu là 2xdx.
Ta có tính chất của nguyên hàm là, f(x)dx=f(x)+c.
Bạn muốn học thêm về nguyên hàm? Hãy xem video này.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.