If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 12 (Việt Nam)

Phương pháp tính nguyên hàm từng phần

Vấn đề

Tính   xe5xdx.
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?