If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 10 (Việt Nam) > Chương 3

Bài học 2: Hàm số bậc hai - Đồ thị hàm số bậc hai và ứng dụng

Giải bài toán bằng cách ứng dụng đồ thị hàm số bậc hai

Đề bài cho một đường parabol biểu diễn dữ kiện đề bài. Ta xét các tính chất của đường parabol - như giao điểm với trục tung, đỉnh của parabol, giao điểm với trục hoành - biểu diễn dữ kiện bài toán như thế nào. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video