If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 10 (Việt Nam)

Vẽ đồ thị hàm số bậc hai

Học cách vẽ đồ thị của hàm số bậc hai bất kỳ khi được cho ở dạng chuẩn. Cụ thể, trong bài này, ta vẽ đồ thị của hàm số y=5x²-20x+15. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video