If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 10 (Việt Nam)

Tính chất của hàm số bậc hai

Tìm giao điểm với trục hoành, đỉnh & trục đối xứng của đồ thị hàm số bậc hai khi biết biểu thức hàm số ở dạng biểu diễn đỉnh, dạng nhân tử & dạng chuẩn.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video