If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 10 (Việt Nam)

Giới thiệu về đường parabol

Vấn đề

Vẽ parabol có giao điểm với trục hoành tại x=3x=5 và có giá trị nhỏ nhất tại y=4.
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?