If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 10 (Việt Nam)

Bài toán thực tiễn liên quan đến đường parabol

Vấn đề

Một chú chim non tập bay bằng cách nhảy từ trên cây xuống và đập cánh. Gọi f là hàm số biểu diễn độ cao của chú chim non so với mặt đất (đơn vị: m) theo số giây sau khi nhảy xuống.
Tìm điểm trên đồ thị hàm số f tương ứng với độ cao của chú chim khi nhảy xuống.
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?