If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 10 (Việt Nam) > Chương 3

Bài học 2: Hàm số bậc hai - Đồ thị hàm số bậc hai và ứng dụng

Bài toán thực tiễn liên quan đến đường parabol

Vấn đề

Một chú chim non tập bay bằng cách nhảy từ trên cây xuống và đập cánh. Gọi f là hàm số biểu diễn độ cao của chú chim non so với mặt đất (đơn vị: m) theo số giây sau khi nhảy xuống.
Tìm điểm trên đồ thị hàm số f tương ứng với độ cao của chú chim khi nhảy xuống.