If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 10 (Việt Nam) > Chương 3

Bài học 2: Hàm số bậc hai - Đồ thị hàm số bậc hai và ứng dụng

Vẽ đồ thị hàm số bậc hai khi được viết ở nhiều dạng

Bạn có thể cần: Máy tính

Vấn đề

Vẽ đồ thị hàm số:
y=2(x1)24