If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 10 (Việt Nam)

Vẽ đồ thị hàm số bậc hai khi được viết ở nhiều dạng

Bạn có thể cần: Máy tính

Vấn đề

Vẽ đồ thị hàm số:
y=2(x1)24
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?