If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 7 (Việt Nam) > Chương 2

Bài học 4: Làm tròn và ước lượng

Làm tròn số đến các hàng khác nhau

Vấn đề

Điền vào chỗ trống để phát biểu sau đây đúng:
Nếu làm tròn số 88 51 đến hàng trăm, ta được số 88 500.
Chọn 2 đáp án: