If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 7 (Việt Nam) > Chương 2

Bài học 4: Làm tròn và ước lượng

Thử thách làm tròn số đến hàng chục hoặc hàng trăm

Vấn đề

Di chuyển các tấm thẻ để tạo ra một số có hai chữ số phù hợp với điều kiện.
Chú ý: Có thể không cần sử dụng tất cả các thẻ.
  • 5 là một trong các chữ số
  • Làm tròn đến hàng chục thành 30
2
3
4
5