If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 7 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 7 (Việt Nam) > Chương 2

Bài học 4: Làm tròn và ước lượng

Thử thách làm tròn số đến hàng chục hoặc hàng trăm

Vấn đề

Di chuyển các tấm thẻ để tạo ra một số có hai chữ số phù hợp với điều kiện.
Chú ý: Không phải tất cả các thẻ sẽ được sử dụng.
  • 5 là một trong các chữ số
  • Làm tròn đến hàng chục thành 30
2
3
4
5
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?