If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 7 (Việt Nam) > Chương 2

Bài học 4: Làm tròn và ước lượng

Ước lượng thương (số có 3 và 4 chữ số chia cho số có 1 chữ số)

Vấn đề

Kết quả ước lượng nào sao đây hợp lí nhất?
Chọn 1 đáp án: