If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 7 (Việt Nam) > Chương 2

Bài học 4: Làm tròn và ước lượng

Các bài toán về làm tròn số thập phân

Vấn đề

Bạn Yến làm tròn độ dài bộ phim yêu thích đến hàng chục thành 120 phút.
Đâu có thể là độ dài bộ phim khi chưa làm tròn?
Chọn 2 đáp án: