If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 7 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 7 (Việt Nam) > Chương 2

Bài học 4: Làm tròn và ước lượng

Các bài toán về làm tròn số thập phân

Vấn đề

Bạn Yến làm tròn độ dài bộ phim yêu thích đến hàng chục thành 120 phút.
Đâu có thể là độ dài bộ phim khi chưa làm tròn?
Chọn 2 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?