If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 6 (Việt Nam) > Chương 5

Bài học 2: So sánh các phân số. Hỗn số dương

Tạo ra hỗn số bằng cách chia phân số

Giải thích mối quan hệ giữa phân số, phép chia và hỗn số. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

Anh ta có phân số 2/9 như kem đã biết chúng mình hoàn toàn có thể viết lại phân số này tháng 2 chia cho 9 Cho phân số có thể thiết lại được dưới dạng phép chia như thế này cho chúng ta rất nhiều trường hợp thú vị đấy nhé trà sửa đầy chúng ta có phân số 7 phần 7 tương tự như phân số trên chúng ta có thể biết 7-phần 7 tháng 7 chia 7 và 7/7 chúng ta sẽ được một tiếp theo chúng ta có phân số 18 phần 68/6 chúng ta có thể phân tích ra lập Tháng mười tám chia cho 6 và 18/6 chúng ta sẽ được bà tới đây chúng mình sẽ tìm hiểu tại sao 18/6 lại bằng ba nhé Chúng mình sẽ viết hai phân số này ở đây ta có 10 ở phần 68/6 chúng ta có thể phân tích ra được tháng 6 + 6 + 6 tất cả chia cho 6 tới đây chúng ta vẫn có thể phân tích ra tiếp được thành 6 phần 6 + với 6/6 và cộng với 6/6 giống như 7/7 37/7 và bằng một ở đây 6/6 của chúng ta cũng sẽ bằng 6 chia cho 6 và bóng một nhóm các em ở đây ta có 1 cộng 1 cộng 1 giá 1 cộng 1 cộng 1 Chúng càng sẽ được Ê bà như vậy Tao có thể kết luận được nắng 18/6 đúng là bằng ba nhé nhưng mà ở đây các em nhìn này chúng ta được kết quả là một số nguyên như thế này đó là bởi vì 18 chia hết cho 6 Giả sử Bây giờ chúng mình có một phân số mà tử số không chia hết cho mẫu số thì phải làm sao đây nhỉ chúng mình cùng làm chủ bảo ví dụ nhé ở ví dụ này chúng ta có phân số 23/6 23/6 chúng ta sẽ viết lại được tháng 23 chia cho 6 nhìn qua thôi chúng ta đã có thể thấy 23 không thể sẽ cho Sáu nhưng mà chúng mình có sẽ các phép tính thời gian nghỉ ta có 23 chia cho 6 bánh 23/6 chúng ta sẽ được bà ba x 6 = 18 23 - 18 chúng ta sẽ được 5 Ừ như vậy phép chia 23 chia cho 6 sẽ cho chúng ta thuốc là 3 và số dư là 5 nhé nhưng mà kết quả này có vẻ Khuyết công cần phải không nào tại đầy chúng mình sẽ đi một bước xa hơn nữa đó chính là cái loại phân số này thành một hỗn số nhé K có 23/6 chúng ta sẽ kết lại được tháng 18 cộng năm tất cả trên 6 tại sao đây lại là 18 cộng 15 nhỉ 18 cộng 15 chúng ta sẽ bằng 23 ở đây chúng ta đã phân tích tử số 23 ra thành một phép cộng mà trong đó số 18 ở đây là số lớn nhất có thể chia hết cho 6 mà vẫn nhỏ hơn 23 và số 5 ở đây cũng chính là số dư mà chúng ta vừa mới tìm được ở đầy chúng mình vẫn có thể phân tích được tiếp Thành 18 phần 6 + với 5/6 và cuối cùng khi chúng ta được 18/6 thành công chính và 18/6 sẽ bằng 3 5/6 chúng mình có sẽ giữ nguyên nhé như vậy từ phân số 23/6 chúng ta được hỗn số là ba 5/6 nhé chốt lệnh trong trường hợp phân số có tử số lớn hơn mẫu số trong hoàn toàn có thể thất bại phân số đó với dạng hỗn số một số ta lấy tử số chia cho mẫu số để xác định phương và số dư thương ở đây sẽ chính là phần nguyên trong khi đó phần phân số sẽ có tử số chính là số dư mà chúng mình vừa mới tìm được và phần mẫu số chính là mẫu số của phân số ban đầu