If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Toán lớp 6 (Việt Nam)

Khóa học: Toán lớp 6 (Việt Nam) > Chương 5

Bài học 2: So sánh các phân số. Hỗn số dương

Các bài toán về so sánh phân số

Vấn đề

Yến làm một cái bảng cho biết mỗi ngày bạn ấy mất bao nhiêu thời gian để đi bộ đến trường.
NgàyThời gian (giờ)
Thứ 2310
Thứ 346
Thứ 4812
Thứ 513
Hỏi trong ngày nào Yến đi đến trường trong khoảng thời gian ít hơn 12 giờ?
Chọn 2 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?