Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 6 (Việt Nam) > Chương 5

Bài học 2: So sánh các phân số. Hỗn số dương

So sánh các phân số một cách trực quan

So sánh các phân số bằng cách thể hiện chúng trên trục số và bằng cách vẽ hình minh họa phân số. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

khi chúng mình có bốn phân số được viết ở đây mình Đố các bạn biết tần số nào trong đây là nhỏ nhất phân số nào là lớn nhất và những tần số nào bằng nhau em Gợi ý là có 2 cách để làm bạn có thể Tính số các phân số này trên trục số Hoặc có thể dùng hình vẽ được biểu diễn Chúng vậy hết tạm dừng video này là thử làm nhé Cách thứ nhất Chúng mình sẽ vẽ những số này lên trục số mình sẽ vẽ một trục nhỏ ở ngay đây Bình xem mình có thể lấy một cái đây là chụp số của mình để thẳng hết sức có thể Vậy mình đã có một cái chụt số đây là không Đây là một và đây sẽ là hai đầu tiên chúng mình đánh dấu vị trí 1/2 trên trục số ừ ừ vì chúng mình sẽ chia khoảng từ 0 đến 1 thành 2 phần bằng nhau và 1/2 M là mình có một trăm hai phần bằng nhau mình sẽ đánh dấu 1/2 ở đây đấy là 1/2 m âm 1/2 chúng mình cũng sẽ làm tương tự với 2/4 để có được 2/4 chứng minh cần chi đoạn từ 0 đến 1 thành 4 phần bằng nhau Hai con làm nào đây là không B là 1 phần 2 phần bằng nhau đã tiền bằng nhau và 4 phần bằng nhau nếu chúng mình lấy 2 trong số 4 phần này chúng mình sẽ ở đâu đây là 12 phần bệnh chúng mình sẽ dừng ở đây chúng mình sẽ dừng lại ở đúng số hồi nãy dựa vào những gì chúng mình đã vé trên trục số có thể thấy 1/2 bằng với 2/4 mình sẽ biết ở đây 1/2 bằng với 2/4 còn 4/8 thì sao mình sẽ chia khoảng từ 0 đến 1 trên trục số thành cám lợn bằng nhau vậy chúng mình sẽ lấy những đoạn trong bốn bạn bằng nhau hồi nãy ra chia làm 2 1 2 3 4 3678 mình cái không chính xác lắm nhưng mình nói với các hình này bằng nhau vậy chúng mình có khám nhà bằng nhau là chúng mình sẽ đi qua bốn gạo trong số này 123 chúng mình lại dừng ở chỗ hồi nãy số này cũng chính là 4,8 vậy 1/2 bằng 2/4 bằng 4/8 em còn 3/8 thì sao chúng mình đã chia trục số thành tán đoạn bằng nhau sẵn rồi mình giờ chỉ cần đi 3 đoạn 1237 3/8 ở đây 3/8 nhỏ hơn 1/2 nhỏ hơn 2/4 và được thường nhỏ hơn 4/800 vậy Nó là phân số nhỏ nhất giờ mình sẽ thử sử dụng hình ảnh để minh họa các phân số này và thực Xem kết quả có như cũ không nghe à khi mình đã vẽ những hình chữ nhật ở đây và tất cả những hình chữ nhật đều bằng nhau hình màu tím thì mình chia thành 2 phần bằng nhau tôi đến một phần trăm đó và được 1/2 con ở đây mình đã tô 2 trong 4 phần bằng nhau và các bạn có thể thấy nó nhìn bằng đúng với 1/2 ở hình này chúng mình sử dụng những hình chữ nhật bằng nhau nên nếu các bạn tôi 1/2 2 2,4 khi nhìn chung cũng như nhau và cũng hợp lý thôi vì nếu các bạn lấy hình này chia mỗi phần nhỏ này thành 2 phần bằng nhau nhỏ hơn Địa đây các bạn sẽ thấy nó bằng với 2/4 còn 4/8 mình đã dễ và tôi những phần này phần này tuần này vào phần này những điều các bạn sắp xếp chúng lại các bạn sẽ thì nó giống ý nghĩa phải là được tô ở hình bên này và nếu các bạn còn băn khoăn mình sẽ chia hai mỗi phần nhỏ này ra chia thành 2 phần bằng nhau à Ê có 1 2 3 4 trang 68 lại bằng nhau đã được tô vậy hai con số này là bằng nhau mình nói lại nhé tôi xuống nay bằng dân số nay và cũng bằng phân số này con ở đây 3 trong 8 phần thì nhỏ hơn phần bên này ở hình bên này chúng mình đã tôi bốn trăm số 8 phần nên nếu mình tôi bốn trăm tám phần ở đây mình cũng phải tôi luôn cậu nhỏ này trong khi mình không thể tốt Nó bệnh sốt rằng là 3/8 là phân số nhỏ hơn 4/8 22/4 2 1/2 chính vịt khí nó là tần số nhỏ nhất