Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 6 (Việt Nam) > Chương 5

Bài học 2: So sánh các phân số. Hỗn số dương

Phân tích một hỗn số

Dùng hình minh hoạ để phân tích số 2 1/4. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

ở trong video này thì mình sẽ học cách tách 1 hỗn số thành tổng của các phân số ví dụ như ở đây mình có phân số 2 1/8 anh à Không thực ra thì mình sẽ lựa chọn một hỗn số thú vị hơn vậy thì chúng ta sẽ chọn 2 1/4 nhất 2 1/4 được rồi Bây giờ thì chúng ta sẽ xét phần nguyên của bọn số này trước hai nghĩa là chúng ta có 2 đơn vị hay đơn vị và ở đây thì mình đã vẽ các hình chữ nhật lớn mỗi hình chữ nhật đó thì được chia thành 8 phần bằng nhau mà nếu mình cần 2 đơn vị thì mình sẽ cần phải tu trọn vẹn hai hình chữ nhật mình sẽ bắt đầu tô nhé mình sẽ Tôi trọn vẹn một hình chữ nhật đầu tiên ở đây là một đơn vị này đi làm đâu Thế một hình chữ nhật nữa Đây là hai đơn vị mình đã Tôi trọn vẹn hai đơn vị vì vậy là chúng ta có hai rồi ạ Và bây giờ thì chúng ta sẽ cần biểu diễn thêm một phần tư phần cuối cùng này thì mình đã chia thành 8 phần bằng nhau và bây giờ thì mình sẽ cần phải chia lại thành 4 phần bằng nhau bạn ơi mình có đây là 1/4 đây là 2/4 đây là 3/4 Và đây là 4/4 ngày đã chia nó thành 4 phần bằng nhau và nếu mình muốn lấy một phần tư Thôi thì mình sẽ tô một phần trong 4 lần này sẽ tô một phần tư như thế này anh xóa các bạn có thể thấy là mình đã tô hai phần 1/8 bởi vì 1/4 và 2.8g bằng nhau vậy nên là mình đã biểu diễn xong bộ số này ở chế thành minh họa bây giờ thì chúng ta sẽ xem xem mình có thể tách nó thành tổng của các phân số như thế nào nhé Mình có một hình minh họa nữa và mình sẽ thử viết một vài phân số ở đây để xem chúng ta có thể tắt hộ số này thành tổng các phân số này hay không đầu tiên thì mình sẽ chọn số 1 phần 2 thì mình sẽ biểu diễn 1/2 như thế nào nhỉ anh ở đây thì mình sẽ lấy hình chữ nhật lớn này và dành chia nó thành 2 phần bằng nhau và mình sẽ tô 1/2 tức là một phần ở bên này ô tô phần này Vậy là chúng ta đã có 1 phần 2 Anh ở bước đầu này thì mình có thể thấy là 1/2 thì chín và bằng 4/8 vậy nên là 1/2 thì sẽ bao gồm bốn phần nhỏ Các bạn có thể thấy là hai phần này bằng nhau 1/2 bằng với 4,8 bây giờ chúng ta tiếp tục mình sẽ cộng thêm với 3/8 số 3/8 nghĩa là mình sẽ cần phải tô 3 phần nhỏ này nhà mình có thể tổ đâu được mà thôi mình sẽ tổ ở trên luôn nhé mỗi ô nhỏ này thường với 1/8 và mình sẽ tôi luôn này mình sẽ tô 1 2 và 3 Vậy là mình đã thu xong 3/8 Bây giờ thì mình sẽ cộng thêm 8/8 nữa nhé 8/8 nghĩa là tám phần nhỏ này và mô nhỏ này 8,8 A và 8/8 thì cũng tương đương với một đơn vị vậy nên mình sẽ tô trọn vẹn một hình chữ nhật lớn nước phía dưới này à chị sẽ Tôi trọn vẹn luôn nhé Ê mày sẽ có đây là 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 và 8/8 Vậy là mình đã tô trọn vẹn một hình chữ nhật nó chính là 8/8 mình muốn tô nốt ở dưới luôn vậy nên là mình sẽ cộng thêm 1/8 nữa thì mình sẽ cộng thêm 1/8 nữa A và chính hậu ở đây đây là 1,8 nữa ạ Và bây giờ thì chúng ta sẽ cần cộng thêm bao nhiêu nhỉ Mình cần cộng thêm 2/8 nữa để đảm bảo tổng là hai 1/4 mình sẽ cộng thêm hai phần tán nữa nhé 2/8 khi chúng ta có mỗi này là 1/8 vậy lên 2/8 sẽ là hai ô Xin chào các bạn có thể thấy ra 2/8 bằng với 1/4 đúng không nhỏ 2/8 bằng với 1/4 Bởi vì nếu bạn lấy 1/4 và bạn chia ra làm đôi thì bạn sẽ có gấp đôi số ô hay một cách khác Chúng ta có thể nói là một nhân hai cái bằng hai và 42 thì bằng 8 chúng ta đã nhân cả từ và mẫu với cùng một số phận nên một phần tư = 2,88 phải là các bạn có thể thấy da mình đã lấy 8/8 để tương đương với một đơn vị và đơn vị còn lại thì mình lấy 1/2 + 3/8 + 1/8 ở đây mình sẽ viết ra cho rõ nhé mình đã lấy 1/2 bằng 4/8 và sau đó thì mình lấy 4/8 cộng thêm 3/8 và cộng thêm 1/8 nữa Ừ mình 14/8 cộng thêm 3/8 + thêm 1,8 nữa thì kết quả sẽ bằng 4 + 3 + một thì sẽ bằng 8 vậy nên kết quả là 8/8 vậy nên là 1/2 + 3/8 + 1/8 là bằng 8/8 tức là hoàn chỉnh của đơn vị chúng ta có 2 đơn vị và mình có thêm 2/8 tức là một số cửa cuối nữa Vậy là mình đã biểu diễn xong hỗn số 21 phần 4