Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 6 (Việt Nam) > Chương 5

Bài học 2: So sánh các phân số. Hỗn số dương

Hỗn số trên trục số

Bạn An tìm 3/2 trên trục số. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

Anh ở video trước mình đã chia 3 cục sản phẩm này với người bạn của mình bạn ấy kết nó ở ngay chính giữa vậy mỗi người có một nửa của cả 3 cục 2 có 3/2 hay mỗi người có 3/2 cục sản phẩm em bây giờ để đảm bảo rằng chúng mình thực sự hiểu 3/2 nghĩa là gì lần nhớ rằng 3/2 thực sự chính là 3 chia cho 2 Nếu bạn có 3 chia cho 2 Bạn có thể nói rằng bạn có 3/2 hai bạn có phân số 3/2 thì ngược lái sổ đỏ cũng đẳng với 3 chia cho 2 D3 chia cho 2 ở đây có những để thực sự hiểu con số này hãy suy nghĩ xem mình sẽ chấm nó ở đâu trên trục số nhé để mình vẽ chụp số ở đây mình sẽ bắt đầu ở không mình vẽ một đường thẳng mình sẽ có vẽ thằng nhất có thể anh khẳng nhất và giả sử chỗ này đại diện cho 1 Ừ vậy đó sẽ là một cục sản phẩm theo như Ví dụ ở đây và chỗ này sẽ là một phần 2 cục D là 1/2 cục xà phòng mình gạch chỗ này là 1 và 1/2 khi trò chuyện này sẽ lá hai cục xà phòng vì vậy chúng mình có 3/2 cùng suy lợn nhé nhớ rằng 3/2 là ba nhân với 1/2 hoặc bởi vì mình đã chia đôi cùng này nên mình chỉ cần ba lần một nửa vậy hãy cùng làm nhé Đây là 1/2 đây là 1/2 cục xà phòng giờ mình có 2/2 tức là một Chúng mình đã biết 2/2 bằng với 1 ạ Và bây giờ đến liệt nửa cục thứ 3 nữa cục thứ ba sẽ nằm ở đây và đây là 3/2 và chúng mình thấy rằng 3/2 cũng chính là 1 và 1/2 ạ Bây giờ chỉ việc viết lại ở đây chúng mình đã thấy răng 3/2 bằng với 3 chia 2 Nếu các bạn có ý định lấy 3 chia 2 các bạn sẽ có 3 chia 2 được 1 cô dạy kết bạn còn lại bao nhiêu các bạn sẽ còn lại 1/2 vì vậy 3/2 xếp bằng với 1 và 1/2 chính là số chúng mình thấy ở đây các bạn có thể xem như có 1 và 1/2 cục xà phòng và đây sẽ là chỗ mình cần chấm lên trục số 3/2 thì nằm giữa 1 và 2