If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Toán lớp 6 (Việt Nam) > Chương 5

Bài học 2: So sánh các phân số. Hỗn số dương

So sánh các phân số có cùng tử

So sánh các phân số với cùng tử, đầu tiên là dùng hình ảnh và sau đó là không dùng hình ảnh. Được tạo bởi Lindsay Spears.

Tham gia cuộc thảo luận?

 • Ảnh aqualine sapling style đại diện cho người dùng dolamhavy
  So sánh các phân số có cùng tử
  (1 bình chọn)
  Ảnh Default Khan Academy avatar đại diện cho người dùng
 • Ảnh aqualine sapling style đại diện cho người dùng dolamhavy
  So sánh các phân số với cùng tử, đầu tiên là dùng hình ảnh và sau đó là không dùng hình ảnh. Được tạo bởi Lindsay Spears.
  Câu hỏi
  Ảnh aqualine ultimate style đại diện cho người dùng %(username)s
  Đặt một câu hỏi...
  Sắp xếp theo:

  Ảnh aqualine ultimate style đại diện cho người dùng dolamhavy
  dolamhavy
  vài giây trước
  Được đăng vài giây trước. Đường liên kết trực tiếp tới bài đăng của dolamhavy “So sánh các phân số có cù...”
  So sánh các phân số có cùng tử
  Trả lời bài đăng của dolamhavy “So sánh các phân số có cù...”

  Bình luận trên bài đăng của dolamhavy “So sánh các phân số có cù...”
  (1 bình chọn)

  Bình chọn tán thànhBạn không thể bình chọn cho bài đăng của chính mình

  Bình chọn không tán thànhBạn không thể bình chọn cho bài đăng của chính mình

  Đánh dấuMở ra một cửa sổ để đánh dấu nội dung

  Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.
  Thuyết minh video
  vì chúng mình sẽ đi so sánh 5/6 và 5/8 và thử tìm hiểu ý nghĩa của chúng nhân vật Sáu có nghĩa là 5 phần trong số 6 cân bằng nhau cho ví dụ các bạn có một cái bánh và các bạn Chắc nó thấy 6 phần bằng nhau 5,6 có nghĩa là 5 trong số 6 Phân đó a 5/8 cũng là nam Phấn cả hai phân số này có số 5 giống nhau đều là 5 phần những lần này chúng để chia cái bánh thành 8 phần Vậy là 5 trong số 8 phần để chúng em có thể vẽ ra cho dễ hiểu hơn Ừ đấy là một cái bánh hình vuông A và đây là một cái bánh nữa ở đây là hai cái bánh bằng nhau và chúng mình sẽ tô 5/6 1 trong 2 cái còn cái kia là 58 như vậy chúng mình có thể nhìn và so sánh chúng đối với 56 nếu chúng mình cắt cái bánh này thì 6 phần bằng nhau 13 nét cắt thế này nhà mình có vẻ không mở nhau lắm nhưng các bạn hãy coi như đây là 6 phần bằng nhau nhé vì vậy 5/6 thì giống như lấy 5 phần từ đây ra ở đây là 1 hi hi 33 A4 Lê Văn Lâm à Đây là hình biểu diễn cho 5/6 ở những đối với 5 phần 8 thử nghĩ một chút thế dữ liệu 58 sẽ lớn hơn hay nhỏ hơn 5/6 con thực chất câu hỏi là 1/8 hai 1/6 sẽ lớn hơn vì chúng mình sẽ ra mà xem thử thế nếu chúng mình có một cái bánh như cũ nó phải bằng người cũ nhé và lần này chúng mình chia cái bánh đó thì tán dân bằng nhau chúng sẽ chia đôi nếu trước và sau đó chia nó là bún rồi xuyên nó làm 8 sau khi nhìn những miếng này chúng mình thấy 1/8 nhỏ hơn 1/6 vì lần này chúng mình phải chia Cái bánh này cho Tám người nên chúng mình sẽ cùng miếng bánh nhỏ hơn vì chúng mình cũng tôn 5 phần các bạn có thể nghĩ rằng 5 phần c bằng 5 phần nhìn các bạn hãy xem nhé Đây là 4 và 5 ấn vào đây số 5/6 chiếm nhiều chỗ hơn Ồ thông số này lớn hơn Lý do là vì mỗi miếng nhỏ này sẽ lớn hơn mỗi miếng nhỏ kia cho đến năm nướng sẽ lớn hơn 5 nhưng nhỏ anh Khánh 5/6 lớn hơn 5/8 và nhớ nhé dầu lớn hơn sẽ có đầu mở ra hai đầu lớn hơn hướng về số lớn hơn vì vậy phân số 5/6 sẽ lớn hơn phân số 5/8 Ừ rồi mình có một ví dụ khác như lần này các bạn hãy thử so sánh chúng mà không cần lẽ ra anh nghĩ trong đầu thôi a fashion 5 của nghĩa là hai phần trong 5 phần bằng nhau Vì vậy một cái bánh được chia thành 5 phần ạ và chúng mình chọn thái trong số 5 phần đó U23 có nghĩa là chúng mình chia cái bánh là ba phần khi mà chúng mình lấy hai phần trăm số đó anh gửi hai miếng não sẽ lớn hơn hai nước nào a fashion 3 sẽ lớn hơn vì chúng mình chỉ chia cái bánh phải ba phần thôi vì chúng mình sẽ có phần lớn hơn vì vậy 2.5 sẽ nhỏ hơn 2/3 3/2 miếng nhỏ hơn sẽ bé hơn chị sẽ bé hơn 20 lớn vì vậy lần này cũng vậy đâu lớn của dấu So sánh sẽ quay về số lớn hơn lệ 2/5 nhỏ hơn 2/3 ừ ừ
  Creative Commons Attribution/Non-Commercial/Share-Alike
  Video trên YouTube
  (1 bình chọn)
  Ảnh Default Khan Academy avatar đại diện cho người dùng
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

vì chúng mình sẽ đi so sánh 5/6 và 5/8 và thử tìm hiểu ý nghĩa của chúng nhân vật Sáu có nghĩa là 5 phần trong số 6 cân bằng nhau cho ví dụ các bạn có một cái bánh và các bạn Chắc nó thấy 6 phần bằng nhau 5,6 có nghĩa là 5 trong số 6 Phân đó a 5/8 cũng là nam Phấn cả hai phân số này có số 5 giống nhau đều là 5 phần những lần này chúng để chia cái bánh thành 8 phần Vậy là 5 trong số 8 phần để chúng em có thể vẽ ra cho dễ hiểu hơn Ừ đấy là một cái bánh hình vuông A và đây là một cái bánh nữa ở đây là hai cái bánh bằng nhau và chúng mình sẽ tô 5/6 1 trong 2 cái còn cái kia là 58 như vậy chúng mình có thể nhìn và so sánh chúng đối với 56 nếu chúng mình cắt cái bánh này thì 6 phần bằng nhau 13 nét cắt thế này nhà mình có vẻ không mở nhau lắm nhưng các bạn hãy coi như đây là 6 phần bằng nhau nhé vì vậy 5/6 thì giống như lấy 5 phần từ đây ra ở đây là 1 hi hi 33 A4 Lê Văn Lâm à Đây là hình biểu diễn cho 5/6 ở những đối với 5 phần 8 thử nghĩ một chút thế dữ liệu 58 sẽ lớn hơn hay nhỏ hơn 5/6 con thực chất câu hỏi là 1/8 hai 1/6 sẽ lớn hơn vì chúng mình sẽ ra mà xem thử thế nếu chúng mình có một cái bánh như cũ nó phải bằng người cũ nhé và lần này chúng mình chia cái bánh đó thì tán dân bằng nhau chúng sẽ chia đôi nếu trước và sau đó chia nó là bún rồi xuyên nó làm 8 sau khi nhìn những miếng này chúng mình thấy 1/8 nhỏ hơn 1/6 vì lần này chúng mình phải chia Cái bánh này cho Tám người nên chúng mình sẽ cùng miếng bánh nhỏ hơn vì chúng mình cũng tôn 5 phần các bạn có thể nghĩ rằng 5 phần c bằng 5 phần nhìn các bạn hãy xem nhé Đây là 4 và 5 ấn vào đây số 5/6 chiếm nhiều chỗ hơn Ồ thông số này lớn hơn Lý do là vì mỗi miếng nhỏ này sẽ lớn hơn mỗi miếng nhỏ kia cho đến năm nướng sẽ lớn hơn 5 nhưng nhỏ anh Khánh 5/6 lớn hơn 5/8 và nhớ nhé dầu lớn hơn sẽ có đầu mở ra hai đầu lớn hơn hướng về số lớn hơn vì vậy phân số 5/6 sẽ lớn hơn phân số 5/8 Ừ rồi mình có một ví dụ khác như lần này các bạn hãy thử so sánh chúng mà không cần lẽ ra anh nghĩ trong đầu thôi a fashion 5 của nghĩa là hai phần trong 5 phần bằng nhau Vì vậy một cái bánh được chia thành 5 phần ạ và chúng mình chọn thái trong số 5 phần đó U23 có nghĩa là chúng mình chia cái bánh là ba phần khi mà chúng mình lấy hai phần trăm số đó anh gửi hai miếng não sẽ lớn hơn hai nước nào a fashion 3 sẽ lớn hơn vì chúng mình chỉ chia cái bánh phải ba phần thôi vì chúng mình sẽ có phần lớn hơn vì vậy 2.5 sẽ nhỏ hơn 2/3 3/2 miếng nhỏ hơn sẽ bé hơn chị sẽ bé hơn 20 lớn vì vậy lần này cũng vậy đâu lớn của dấu So sánh sẽ quay về số lớn hơn lệ 2/5 nhỏ hơn 2/3 ừ ừ