If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Diện tích của phần được tô đậm

Tính diện tích của phần tô đậm bằng cách tính diện tích hình vuông, sau đó tính diện tích hình tròn. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

chủ đề bài yêu cầu chúng mình tính diện tích của hình màu xanh dưới đây là đề bài cũng đã cho chúng ta biết là hình màu xanh này đang được bao bởi một hình vuông có độ dài mỗi cạnh là 10cm và các góc còn sống ở đây là bằng đúng 1/4 hình tròn như vậy để tính diện tích của hình màu xanh này chúng ta chỉ cần lấy diện tích của hình vuông - Diện tích của 4 góc hình tròn này là xong số mình sẽ đi tính diện tích của hình vuông sức ép đã có diện tích của hình vuông bằng 10 nhân với 10 100 rằng thì mét vuông tiếp đến chúng ta sẽ tính diện tích của 4 góc hình trò này nhé xem nhìn này bốn góc hình tròn này khi ghép lại chúng ta sẽ được một hình tròn hoàn chỉnh thì mối góp này bằng 1/4 hình tròn mà vào đề bài cũng đã cho xuống tại viết sẵn bán kính của hình tròn này là 3 cm như vậy áp dụng công thức tính diện tích hình tròn diện tích của 4 U21 hình hoàn chỉnh sẽ vắng Ba x3x với 3,14 3x 13 bằng 99 nhân 13,14 chúng ta sẽ thực hiện phép tính này ra ngoài nhé 3,14 nhân với 9 = - x 4 = 30 6 tiết 6 nhớ 39 nhân 1 bằng 9 Nếu ba lá 12 tiết 2 Nếu 19 X3 Bán 27 27 Nếu một bóng 2018 như vậy ba x3x 13,14 cho ra kết quả là 28,2 16 đường tỉa đây là xăng ti mét vuông từ đây để tính diện tích của hình màu xanh này ta sẽ lấy diện tích của hình vuông - Diện tích của hình tròn như vậy diện tích của hình màu xanh sẽ tăng 100 em chưa đi 28,26 đá bóng chúng ta sẽ tính phép tính này do ngoài nhất nhé từ 100 - 28,26 bằng 100 Chúng ta sẽ coi như là 100,00 nhé 100,00 hay 100 đều như nhau cả ở hàng phần trăm ta có không - 600 chưa được cho Sáu nến chúng ta sẽ Cần về một từ Hành phần mười Tuy nhiên Hành phần 10 đấy không có giá trị nào cả nên chúng ta sẽ phải về tiếp đến thẳng đơn vị mà hàng đơn vị lại không có giá trị nào tiếp nền sống ta sẽ phải vài cái hàng chục hàng chục cũng không có giá trị nào cả nên chúng mình sẽ phải vay tới hàng trăm ở đây chúng ta với một cửa hàng trăm 100 cũng chính là mười chục nên có hàng chục đáng lẽ ra chúng ta sẽ có người chụp Tuy nhiên hàng đơn vị lại đang mượn một từ hàng chục nên ở hàng chục chúng ta có 99 cấp đến xanh cây hàng đơn vị hàng đơn vị với một từ hàng chục nên là đang có 10 đơn vị Tuy nhiên Hằng Anh đang mượn một từ hàng đơn vị nên ở hàng đơn vị chúng ta có 9 đơn vị tiếp đến lấy hàng phần mười thành phần 11 từ hàng chục nên là đang có 10/10 từ nghiền thành phần trăm lại đang bận một thứ hàng phân 10 nên ở hàng phần mười chúng ta có 9 và Hành phần trăm chúng ta đã có mười phần trăm rồi chúng mình tính nhé ta có hành phần trăm 10 - 6 = 4 của thành phần 19 - 2 = 7 ở hàng đơn vị 9 - 8 bằng một đoá của hàng chục 9 - 2 là 7 Qua đây chúng mình sẽ đánh một dấu phẩy sao cho dấu phẩy này thẳng hàng với 2 dấu phẩy ở tiền nhé như vậy 100 - 28,26 ngày cũng chính là diện tích của hình màu xanh này sẽ vắng 71,74 cm vuông Anh Xuân mày diện tích của hình màu xanh này bán 71,74 cm vuông kèm nhé Vậy là chúng mình đã hoàn thành xong rồi tập này rồi