If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Tìm chu vi của hình tròn khi biết diện tích

Học cách tìm chu vi, đường bao quanh một hình tròn, khi biết diện tích. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

anh ở đây chúng mình có một hình tròn có diện tích bằng 36 tìm theo với dữ kiện này chúng mình có thể tính được chu vi hình tròn không nghỉ tại đầy cát ven tạm giữ vì điện thoại và thừa tủ nghĩ xem nhất Bây giờ chúng mình cũng làm não diện tích của hình tròn chúng mình sẽ tìm được ra bán kính ta có bán kính rồi số mảnh sẽ tìm được chu vi của hình tròn ở đây chúng mình biết được công thức tính diện tích hình tròn bóng bàn kính bán kính số hình chữ ký hiệu bằng chữ r là bán kính nhân bán kính và nhân với số pi như vậy chúng ta có 36 bóng bán kính nhân với bán kính và nhân với cả nước số pi ở hai bên đi chúng ta sẽ chỉ có 36 bánh bán kính nhân với bán kính dưới ở trong bảng cửu chương của chúng mình chúng ta có số nào tự nhiên đến bản thân để ra được số 36 Chỉ có số 6 phải không nào như vậy Ở đây chúng ta sẽ có 36 36 X6 như vậy bán kính của chúng mình trong bài này bằng 6 rồi bà đến đây là tiếng rồi phải không nào ăn thử công thức tính chu vi của hình tròn là bán kính nhân hai nhân với số pi chúng ta sẽ có để tính chu vi của hình tròn chúng ta sẽ lấy 6X với hai và nhân với Pi và chúng mình sẽ được sáu x12 bóng 12 thì giữ nguyên số lại đối với bài này Ban Đầu đề bài cho chúng mình biết diện tích của hình tròn từ diện tích chúng mình sẽ tìm được bán kính từ bàn kính chúng mình sẽ tìm ra được chu vi