If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Diện tích của một phần hình tròn

Bạn có thể cần: Máy tính

Vấn đề

Tìm diện tích của hình trên.
Nhập đáp án chính xác chứa pi hoặc thay pi bằng 3, comma, 14 và nhập đáp án dưới dạng số thập phân.
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?