If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Ảnh hưởng của việc tăng độ dài bán kính

Nếu chúng ta thay đổi độ dài bán kính, chu vi và diện tích sẽ thay đổi như thế nào? Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

vợ chồng video này mình sẽ tìm hiểu xem chu vi và diện tích của một hình tròn sẽ thay đổi như thế nào Nếu bán kính của nó thay đổi cụ thể điều gì sẽ xảy ra nếu ta gấp đôi bán kính của hình tròn lên hãy xem xét tới một hình tròn mà mình đang vẽ ở đây nhé thì mình gọi bán kính của hình tròn này là bằng X đơn vị như vậy độ dài của đoạn này là bằng cách ở Sao Đỏ hãy sẽ tới một hình tròn khác có bán kính gấp đôi vậy bán kính của hình tròn Thứ hai này sẽ = 2x thì mình sẽ biểu diễn bán kính của nó ra trước nhé Ừ vậy 2x này là bán kính của hình tròn Thứ hai này Ừ mình đang vẽ hình tròn bằng tay cho nên nó không được tròn cho lắm ạ Bây giờ hãy bắt đầu đi Tính chu vi và diện tích của mỗi hình tròn ở đây nhé khi chúng ta đã biết công thức tính chu vi hình tròn là = 2pi nhân về bán kính mình sẽ ký hiệu chu vi là C có chu vi = 2pi nhân với bán kính hình tròn thứ nhất bán kính bằng x Vậy là bằng 2px còn tới hình tròn thứ hai chu vi của nó sẽ = 2pi nhân với 2 x anh hoặc chúng ta sẽ có thể viết lại như sau A Happy như bài 2x chúng ta sẽ có thể kết bạn là 2x 12px tức là bóng 4 pin x x như vậy ta thấy chu vi hình tròn Thứ hai này gấp đôi chu vi hình tròn thứ nhất bởi vì khi ta lấy hai pi như vậy ích nhân với 2 thì ta sẽ được 4 pin với x à Vậy là khi gấp đôi bán kính thì chu vi cũng sẽ gấp đôi Bây giờ tới diện tích nhé mình sẽ sử dụng màu tím Anh ta đã biết rằng diện tích của hình tròn thì bằng ty nhưng vì r Bình ở đây r = x vậy lá pin với x bình phương còn xanh hình thứ 2 diện tích của nó sẽ đồng ý nhân với r bình phương ở đấy là 2 x tất cả bình phương Ừ vậy thì chúng ta sẽ tính toán một chút nhé 2x tất cả bình phương lá hay xx2x tức là bằng 4 nhân với x bình phương thì mình sẽ viết lại sự tích ở đây bánh bốn tí nhân với x bình phương Ừ chú ý diện tích gần đây đã không tăng lên hai lần nữa mà nó đã tăng lên tới 4 lần 34 lần thì ta gấp đôi bán kính của hình tròn lên Tại sao lại như vậy à à điều này xuất phát từ chính công thức của chúng ta công thức tính chu vi và diện tích hãy nhớ rằng chu vi = 2pi nhân vật r còn diện tích mình sẽ biết bằng màu tím nhé à Còn diện tích bằng pi nhân với r bình phương khi chúng ta thấy diện tích sẽ tỷ lệ thuận với số bình phương của bán kính nghĩa là khi bạn gấp đôi bán kính thì diện tích sẽ tăng gấp 4 lần nếu bạn Ngân bạn kính với ba thì diện tích sẽ tăng lên lớp 9 lần nếu tăng bán kính lên lúc 4 lần thì tương ứng diện tích sẽ tăng lên số lần là bún bình phương thức là 16 lần trong khi đó nếu bạn tăng bán kính lên bao nhiêu lần thì chu vi của hình tròn cũng sẽ tăng lên bấy như lần nó thôi khi chúng ta có thể chứng minh điều này bằng một chút tính toán nhưng nếu không tin thì bạn có thể thử với bất kỳ con số nào ạ