Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Ôn tập về diện tích hình tròn

Ôn tập những kiến thức cơ bản về diện tích hình tròn và giải thử một số bài thực hành.

Diện tích hình tròn

Diện tích hình tròn là phạm vi mà hình trong bao phủ. Ta cũng có thể xem nó là toàn bộ phần mặt phẳng nằm trong đường tròn.
Để tìm diện tích hình tròn, ta có thể dùng công thức sau:
Diện tích hình tròn=π×bán kính2
Xem lại định nghĩa các khái niệm về đường tròn (như pi, bán kính và đường kính) tại bài này hoặc video này.
Tìm hiểu thêm về tìm diện tích hình tròn tại video này.

Ví dụ 1: Tìm diện tích khi có bán kính

Tìm diện tích hình tròn có bán kính bằng 5 cm.
Công thức tính diện tích hình tròn là:
A=π×r2
A=π×52
A=π×25
Ta có thể ghi đáp án là 25×π. Hoặc ta có thể thay 3,14 vào π và thực hiện phép nhân.
A=3,14×25
A=78,5
Diện tích hình tròn là 25×π cm2 hay 78,5 cm2.

Ví dụ 2: Tìm diện tích khi có đường kính

Tìm diện tích hình tròn có đường kính bằng 16 m.
Trước tiên, hãy tìm bán kính
r=d2r=162r=8
Giờ ta có thể tìm diện tích
Công thức tính diện tích hình tròn là:
A=π×r2
A=π×82
A=π×64
Ta có thể ghi đáp án là 64×π. Hoặc ta có thể thay 3,14 vào π và thực hiện phép nhân.
A=3,14×64
A=200,96
Diện tích hình tròn là 64×π m2 hay 200,96 m2.

Luyện tập

Bài 1
Tìm diện tích hình tròn có bán kính bằng 7 cm.
π=3,14. Thay 3,14 vào π rồi nhập đáp án ở dạng số thập phân.

Làm thêm bài tập diện tích hình tròn tại bài này.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.