If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Diện tích của hình tròn

Diện tích của một hình tròn bằng pi nhân với bình phương của bán kính (A = π r²). Học cách dùng công thức này để tìm diện tích của một hình tròn khi biết đường kính. Được tạo bởi Sal KhanViện Công nghệ và Giáo dục Monterey.

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

ở trên màn hình của chúng ta là một hình tròn có đường kính bằng 16 mm và nhiệm vụ của chúng mình ngày hôm nay đó chính là đi tìm diện tích của hình tròn này chúng mình cùng điểm là nhé đường kính cùng một hình tròn là đoạn thẳng đi qua tâm và cắt hình tròn tại hai điểm còn diện tích của hình tròn có công thức bằng bán kính nhân với bán kính nhân với số pi như vậy để tính được diện tích của hình tròn này Trước hết chúng mình cần đi tìm độ dài của bán kính là chúng mình đã biết độ dài của đường kính gấp đôi độ dài của bán kính như vậy ở đầy độ dài của bán kính diễn bằng 16 chia 2 phần bằng 8mm TB tóc hoàn toàn có thể tính được diện tích của hình tròn này rối áp dụng công thức tính diện tích của hình tròn ta có số pi nhân với bán anh là 8x 18t Today chúng mình sẽ được 8 x 8 = 64 64 x 13,14 chúng mình sẽ nhất trong ngoài nhé ta có 3,14 nhân với 64 74 đến 4 = 16 tiết 6 nhóm hộp 4 X1 bằng 4 Nếu một bằng 54 X3 bóng 12 tiếp đến chúng ta có 64 bằng 24 426 X1 = 6 Nếu hay bằng 86 X3 bóng 18 chúng mình chỉ cần cộng lại thôi ta có hành 6 xuống 5 + 4 = 92 cộng 8 bằng 10 biết không Nếu 11 cộng 8 bằng 99 cộng một bằng 10x không nhóm 11 + 1 = 2a vì vậy Kết quả của phép tính 3,14 x18 x18 hãy cũng chính là diện tích của cả hình tròn này rất vắng 200,96 đơn vị lá mili mét vuông rất lạnh diện tích của hình tròn này xem bóng 200,96 mm vuông nhé á