If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Diện tích của một phần hình tròn và độ dài cung tròn

Tính diện tích của hình bán nguyệt và độ dài cung của một hình cung.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

ở trên màn hình của chúng mình là nửa hình tròn và yêu cầu Chúng Ta Đi Tìm diện tích của nửa hình tròn này tại đây cái nên tạm dừng video lại và thử tự nghĩ trước tiên nhé Bây giờ chúng mình cũng là nếu như chúng ta đã biết diện tích của một hình tròn sẽ bằng số cây nhân với bán kính nhân với bán kính ở đây gia sử chúng mình có một hình tròn nhân mẹ thì diện tích của nó sẽ bằng bao nhiêu nhỉ bán kính của chúng tả d = 2 nhân diện tích của hình tròn này sẽ vắng hai nhân với 2 nhân 10 số pi là 3,14 và đây chúng ta nhẩm nhanh ra sẽ được không hay x2 = 4 4 x 3,14 chúng mình sẽ nhất so ngoài nhỉ ta có 3,14 x4 bóng 4x 4 = 16 61 đối lên 1 = 4 Nếu một bằng 5 a = 12 như vậy đáp án của phép tính hay x2x 13,14 thầy cung chính là diện tích của cả hình tròn này sẽ bóng 12,56 đơn vị ở đây là đơn vị vuông nhưng mà Đây chưa phải Đáp án cuối cùng các em nhé chúng mình phải đi tìm diện tích của hình tròn này cơ để tìm diện tích của hình tròn này chúng mình chỉ việc lấy 12,56 chia hai nhé vì nửa hình tròn có diện tích bằng 1/2 hình tròn mắt như vậy chúng mình có phép tính diện tích của nửa hình tròn này sẽ bằng 12,56 chia cho 2 số mình sẽ lại nhắc phép tính này ra ngoài nhé ta có 12,56 2 bóng 12/2 bằng 66 X2 = 12 12 - 12 là hết hạn năm xuống chúng ta có 5 222 X2 = 4 5 - 4 = 1 hạ 6 xuống chúng ta được 16 cây 6 tiết 2 bóng 88 X2 bóng 16 16:16 là hết như vậy đáp án của phép tính 12,56 chia cho 22 cũng chính là diện tích của đội hình tròn này sẽ bóng 6,28 như vậy diện tích của nửa hình tròn này là 6,28 các em nhé Bây giờ chúng mình xin làm thêm một ví dụ đất ở ví dụ Thứ hai này đề bài yêu cầu chúng mình đi tìm độ dài của đoạn màu đỏ chúng mình nghỉ nhé là sử đầy chúng mình có một hình tròn nguyên vẹn thì độ dài của đường màu đỏ này chắc chắn sẽ bằng 3/4 chu vi của hình tròn chúng mình có thể kiểm chứng được điều này nhé trà sửa để chúng mình vẽ thêm mới được của hình tròn hoàn chỉnh rồi chia hình tròn này ra thành 4 phần bằng nhau ta có ở đường bộ đỏ ở đây đang chiếm 12 cả ba phần và điều đó có nghĩa là tường màu đỏ này đang chiếm 3/4 chu vi của hình tròn ta có công thức tính chu vi của hình tròn là hai nhân với nhân với độ dài của bán kính là đây bán kính là bốn viên chu vi của cả hình tròn này sẽ bằng hai nhân với số 3,14 và nhân với 4 và chúng ta sẽ được 2 x 4 = 8 8x 13,14 số mảnh thứ nhất trong mảng ta có 3,14 nhân với 8 = 8 x 4 = 32,2 Nếu 381 bằng 88 cộng 3 bóng 11 viết một nhóm 18 x 3 = 24 24 cộng một bằng ứng 35 chu vi của hình tròn này C = 25,12 các em nhé nhưng mà Đây mới là chu vi của cả hình tròn thôi đề bài đang yêu cầu chúng mình đi tìm độ dài của đoạn màu đỏ này cơ và nữ đã nói ở trên video dài của đoạn màu đỏ này bằng 3/4 chu của hình tròn nên là đây để tìm độ dài của đoạn này chúng mình sẽ lấy 25,12 x 3/4 nhé chúng ta có phép tính độ dài của đoạn màu đỏ này sẽ vắng 25,12 nhân với 3/4 dưới đây Chúng mình sẽ tính lần lượt nhé chúng ta sẽ có 25,12 chúng mình sẽ nhất sau ngày 25,12 nhân với 3 sẽ bằng 3 nhân 2 bằng 63 nhân 1 = 33 nhân 5 = 15m 5 điều 1 và 3 nhân 2 bằng 6 nếu mỗi = 7A anh như vậy 25,12 x13 bằng 75 phẩy 36M lấy 75,3 36 chia cho bốn chúng mình sẽ được 07 chia 4 = 11 x 4 = 47 - 4 = 3 hạ nằm đây xuống ta có 35/4 bằng 88 x 4 = 32 35 - 32 bóng bà Hạn bà xuống là có 33 chia cho 4 bằng 884 bằng 32 33 - 32 chúng ta sẽ được một hạ 6 xuống chúng ta có 16 chia cho 4 bằng 444 bằng 10 66/16 là hết như vậy đáp án có phép tính 25,12 x 13/4 sẽ bằng 18,84 rút lại áo dài của đoạn màu đỏ này sẽ Đắng 18,84 ca em nhé Vậy là chúng mình đã hoàn thành xong bài này rối I