If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Luỹ thừa của tích & thương (số mũ nguyên)

Đối với các số nguyên a và b và với các số mũ n, (a⋅b)ⁿ=aⁿ⋅bⁿ và (a/b)ⁿ=aⁿ/bⁿ. Video này cung cấp các ví dụ mẫu về cách dùng những tính chất trên với số mũ nguyên.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video