If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Nhân và chia lũy thừa (số mũ nguyên)

Vấn đề

Rút gọn biểu thức.
Viết lại biểu thức sau ở dạng an.
a13a6=
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?