If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Nhân và chia lũy thừa (số mũ nguyên)

Vấn đề

Rút gọn biểu thức.
Viết lại biểu thức sau ở dạng an.
a13a6=