Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Biến đổi lũy thừa với số mũ hữu tỉ

Giải một số bài toán về biến đổi các biểu thức lũy thừa với số mũ hữu tỉ. Ví dụ viết lại⁶√(g⁵) thành g^⅚.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video