If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Lũy thừa với số mũ hữu tỉ

Vấn đề

Biểu thức nào sau đây bằng với b14?
Chọn 1 đáp án: