If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Luỹ thừa của tích & thương (số mũ nguyên)

Vấn đề

Hãy chọn biểu thức bằng với biểu thức sau.
(21042)7=?
Chọn 1 đáp án: