If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính
Thời điểm hiện tại:0:00Tổng thời gian:5:53

Rounding whole numbers: missing digit

Thuyết minh video

- Chữ số nào có thể thay thế cho dấu hỏi ở vị trí hàng trăm để được mệnh đề đúng? 4 nghìn dấu hỏi(?) trăm 29 làm tròn đến 5000 nếu chúng ta làm tròn đến hàng nghìn gần nhất. Chúng ta muốn 1 số gần 5,000 nhất. Nó gần 5,000 hơn các số khác. Điều chúng ta biết về số này cho đến hiện tại đó là nó bắt đầu với 4 nghìn, tiếp theo chúng ta sẽ điền một chữ số cho hàng trăm và kết thúc với 29. Chúng ta muốn biết trong các chữ số từ 0 đến 9 thì ta có thể điền chữ số nào vào đây để số này gần với 5,000 hơn các số nghìn khác. Vâng số nghìn khác mà có thể gần số này đó là 4000 vì chúng ta bắt đầu với 4 ở đây, tất cả các giá trị sẽ nằm giữa 4,000 và 5,000, chúng ta sẽ biểu diễn chúng trên trục số. Đây là 1 trục số đi từ 4000 đến 5000 và những phân vạch ở đây đánh dấu cho hàng trăm nên chúng sẽ là 4100, 4200, 4300, 4400, tiếp tục cho đến 4900 và cuối cùng là, 5000. Vậy nếu ta muốn điền 1 chữ số vào đây, thì ta có thể dò chúng trên trục số và xem chúng gần số nào nhất. Chúng gần 5,000 nhất hay chúng gần 4,000 nhất? Ví dụ nhé, nếu chúng ta lấy 1 số ở đây, bất kì giá trị nào mà điểm này biểu diễn, thì nó gần số nghìn nào nhất? Vâng, nó gần 5,000 nhất, nên nó sẽ làm tròn đến 5000, đó sẽ là số nghìn gần nhất của nó. Nhưng, nếu ví dụ ta có 1 điểm ở đâu đây như thế này, thì số nghìn gần nhất sẽ là 4000. Điểm này sẽ làm tròn xuống 4,000 bởi vì ta có thể nhìn và thấy rằng, nó gần 4,000 hơn 5,000. Nó gần hơn. Bây giờ, hãy nhìn lại số ta có và cố gắng điền một vài chữ số và xem chúng sẽ nằm ở đâu trên trục số. Chúng ta sẽ vẽ số với chữ số đầu tiên có thể điền ở đây, đó là số 0. Nó sẽ là 4 nghìn 0 trăm 29, vâng nó sẽ nằm giữa 4000 và 4100, nó lớn hơn 4000 nhưng không vượt quá 4100, nên ta có thể đặt nó ở đâu đây, ước lượng một chút, chắc là khoảng này, gần số 4000 hơn số 4100 một chút. Và bây giờ nhìn vào số này, ta có thể thấy rằng nó gần 4,000 nhiều hơn, nên số nghìn gần nhất chắc chắn sẽ là 4000. Nó khá xa để đến được 5000, nên số 0 không thỏa mãn. Do vây, ta có thể loại nó đi, nó không thể là số 0. Và cô không nghĩ rằng chúng ta cần thử hết cả 10 số, điều ta có thể làm là nhìn xuống đây, nhìn vào trục số và xem phần nào của nó, phần nào của trục số này gần 5,000 hơn. Và đáp án là nếu chúng ta tìm điểm ở chính giữa, đây, 4500, thì bất kì số nào lớn hơn nó cũng sẽ được làm tròn lên 5000. Một nửa từ điểm chính giữa trở lên trên được làm tròn đến 5000. Điểm này là 4500, vậy những số hay chữ số nào chúng ta có thể điền vào đây để được một số lớn hơn 4500? Vì bất kì số nào bé hơn nó cũng được làm tròn xuống, gần 4000 hơn. Và do vậy, ta có thể thử, điền số 5 vào đó. 4529 sẽ ngay sau 4500, ở vị trí đâu đây, nó gần hơn, chỉ vừa đủ nhưng nó vẫn gần 5,000 hơn, vậy 5 thõa mãn. 5 là 1 chữ số mà chúng ta có thể dùng. Còn 4 thì sao, nếu ta điền số 4 vào đây, ta có 4400, vâng nó sẽ nằm bên trái của 4500, phân vạch này là 4400, phân vạch này là 4500, nên điểm đó sẽ nằm khoảng đâu đây, chỉ vừa đủ để làm tròn xuống 4000, nó gần điểm chính giữa nhưng gần 4000 hơn 1 chút, số nghìn gần nhất của nó là 4000. Vậy, số 4 không thỏa mãn, 5 thì thỏa mãn và từ đây cô nghĩ chúng ta có thể chỉ ra hầu hết các đáp án mà không cần dùng đến trục số nữa. Nếu 4400 quá nhỏ, thì 4300 chắc chắn cũng nhỏ hơn nhiều nữa và 200 và 100 và ta cũng đã thấy số 0 trăm ở đây, xa dưới này, số rất nhỏ, và giờ ta biết rằng 4529 thỏa mãn, nó đủ lớn, nên bất kì số nào lớn hơn nó cũng sẽ gần 5000 hơn. Bất kì số nào lớn hơn 5 ở vị trí hàng trăm đều sẽ chỉ đưa chúng ta đến gần hơn, xa hơn về bên phải, vậy bất kì chữ số nào 5 hay lớn hơn nó thì đều thỏa mãn ở đây, đều sẽ được làm tròn đến 5000. Các chữ số lớn hơn hoặc bằng 5 là 5, và tiếp theo là 6, 7, 8, và 9. Đó là những chữ số mà ta có thể điền vào vị trí hàng trăm để được số làm tròn đến 5000 như là số nghìn gần nhất của nó. Đáp án là 5, 6, 7, 8, và 9.