If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Thống kê và xác suất 1 > Chương 2

Bài học 5: Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu dữ liệu không ghép nhóm

Giới thiệu về thống kê: số trung bình, trung vị, mốt

Giá trị trung bình (số trung bình) của một mẫu số liệu được tính bằng cách cộng tất cả các số trong mẫu số liệu rồi chia cho số các số liệu. Trung vị là giá trị nằm ở giữa mẫu số liệu khi mẫu số liệu được sắp xếp từ số nhỏ nhất đến số lớn nhất. Mốt là giá trị xuất hiện nhiều nhất trong mẫu số liệu. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video