If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Thống kê và xác suất 1 > Chương 2

Bài học 5: Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu dữ liệu không ghép nhóm

Tìm giá trị còn thiếu trong mẫu số liệu khi biết số trung bình cộng

Bạn có thể cần: Máy tính

Vấn đề

Bảng dưới đây cho biết tổng doanh thu tháng trước của từng chi nhánh thuộc một chuỗi nhà hàng.
Chi nhánhDoanh thu (triệu đồng)
Tân Bình121
Củ Chi189
Bình Tân147
Bình Thạnh?
Biết số trung bình cộng của mẫu số liệu là 158, hỏi doanh thu của chi nhánh Bình Thạnh là bao nhiêu?
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
triệu đồng