If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Khóa học: Thống kê và xác suất 1 > Chương 2

Bài học 5: Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu dữ liệu không ghép nhóm

Tìm trung vị khi dữ liệu được trình bày theo các cách khác nhau

Vấn đề

Biểu đồ dưới đây thống kê chiều cao của các bé tại nhà trẻ Sao Băng:
A number line labeled height of each toddler at Ms. Cabrera's Daycare is labeled from left to right 80 through 86 scaling by ones. The number line is labeled Height in centimeters. The dot distribution is as follows: 81, 1; 82, 1; 83, 2; 84, 2; 85, 2.
Tìm trung vị của mẫu số liệu trên.
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi